ASIAKASREKISTERISELOSTE

Asiakasrekisteriseloste

PALOVEX OY 02052018 Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste
Rekisterin pitäjä

Palovex Oy, Tirintie 21; 90910 OULU

Y-tunnus 2902443-6
Rekisteriasioita hoitava henkilö
Palovex Oy / Maria Rekinen
 Palovex Oy / Lassi Mehtomaa

Rekisterin nimi
Palovex Oy yhteystietoluettelo

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteri on Palovex Oy:n asiakashankintaa varten. Yhteystietoluetteloon on koottu kaikkien niiden henkilöiden yhteystiedot, joiden kanssa on keskusteltu mahdollisesta asiakkuudesta. Yhteystietoluettelossa on myös Palovex Oy:n asiakasyritysten yhteyshenkilöiden ajantasaiset yhteystiedot.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Palovex Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen. Tietoja käsitellään tilauksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmannelle osapuolelle, eikä niitä käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• Henkilön etu- ja sukunimi
 • Työnantajayritys
• Asema yrityksessä
• Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero (työnumero)

Rekisterin suojaus
Palovex Oy:n asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Järjestelmän tietoihin pääsevät ainoastaan Palovex Oy:n henkilökunta. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Tietojen luovutus

Palovex Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietoja kolmansille tahoille. Palovex Oy voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tarkastusoikeus
Asiakkalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä tallennetuihin tietoihin Palovex Oy:n asiakasrekisteriin.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen:
Palovex Oy, Tirintie 21; 90910 OULU
sähköposti: lassi.mehtomaa@palovex.fi

Palovex Oy vastaa kirjallisesti esitettyihin tietojen tarkastuspyyntöihin kirjattuna kirjeenä 3 kuukauden sisällä tarkastuspyynnön esittämisestä.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus pyytää poistettavaksi häntä koskevat yhteystiedot. Pyynnön voi lähettää Palovex Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen: lassi.mehtomaa@palovex.fi.